SON03840 4 mei herdenking 2020

Aanpassing Vrijheidsprogramma

Het 4 mei comité Vroomshoop past vrijheidsprogramma aan

– Memory Route gaat wel door in 2021 –

Het 4 mei comité Vroomshoop heeft zich onlangs beraden over de invulling  van het programma herdenken en vieren voor 2021. Vanwege de beperkende maatregelen met betrekking tot het corona-virus kwam vorig jaar het totaalprogramma van 75 jaar vrijheid te vervallen. Wel werden enkele niet-publieke activiteiten gerealiseerd, waarbij creatieve uitingen van de schooljeugd, die te zien waren in etalages van winkeliers. De bedoeling was om in 2021 het programma weer op te pakken, maar ook nu gooit het coronavirus roet in het eten.

Besloten is om de Memory Route Vroomshoop 1940-1945, die langs 30 markante locaties in Vroomshoop en directe omgeving voert, wel door te laten gaan in de periode 5 april tot en met 5 mei 2021.  De informatieborden bevatten naast tekst en foto’s ook QR-codes ook nadere achtergrondinformatie, die via de website www.4meicomite-Vroomshoop.nl binnengehaald kan worden. De bevolking van Vroomshoop en Geerdijk wordt gevraagd om op maandag 5 april 2021, de dag dat het kanaaldorp 76 jaar geleden werd bevrijd, de speciale bevrijdingsvlag van 75 jaar vrijheid in Vroomshoop weer op en uit te hangen. Deze vlag kon afgelopen jaar aangeschaft worden.

De herdenking van de gevallenen bij het monument van vrede, vrijheid en recht op het Vredesplein vindt evenals in 2020 op 4 mei 2021 zonder bezoekers plaats. Ook worden er door leden van het 4 mei comité Vroomshoop op die dag van herdenking weer witte rozen op alle oorlogsgraven gelegd.  De overige voor 2020 en 2021 geplande activiteiten worden in de periode april en begin mei van het jaar 2022 gerealiseerd, als dan hopelijk corona tot het verleden behoort. Dat betreft onder meer een speciale herdenkingssamenkomst in kerkelijk centrum Het Anker en een thema-avond in Het Punt. Andere onderdelen zijn het vieren van de Bevrijdingsdag 5 mei in en bij Het Punt met het binnenbrengen van het vrijheidsvuur vanuit Wageningen door de loopgroep De Zandstuve.

Op 5 mei van dit jaar zegt Hans Nieboer het 4 mei comité Vroomshoop na 33 jaar als voorzitter vaarwel. Hij was in februari 1988 medeoprichter van het comité en was aanvankelijk secretaris. Sinds februari 2007 was Hans Nieboer voorzitter, waarbij hij als zodanig opvolger was van zijn voorgangers Hendrikus Wekamp en Joop Prins. Opvolger is Floris Eising, die de laatste jaren al vicevoorzitter was.