bevrijdingsdienst 2022

Bijzondere Bevrijdingsdienst 10 april

Een bijzondere Bevrijdingsdienst komt op 10 april na 77 jaar weer tot leven

Op donderdag 5 april 1945 is Vroomshoop bevrijd door de Canadese Manitoba Dragoons en de lokale verzetsgroep.  Het was een bewogen dag met een gijzeling langs beide kanten van het kanaal van de deel van de plaatselijke bevolking en meerdere dodelijke slachtoffers, waarbij de 26-jarige verzetsman Gerrit Jan Kerkdijk en de 10-jarige Herman Zandbergen. Op 6 april kwam het 13-jarige meisje Fenna Koes door geweervuur om het leven. 

Er sneuvelden op 5 april 1945 meerdere Duitse soldaten bij gevechten rondom de bruggen in Vroomshoop en Geerdijk. De Duitse bezetter wilden daarop wraak nemen en een dramatische gijzeling volgde. Op het laatste nippertje werd een fusillade van 25 Vroomshoopse mannen langs het Zwolsekanaal voorkomen. Intense vreugde was er door de bevrijding. Ook vochten gevoelens van opluchting en verdriet om de slachtoffers van oorlog en geweld om voorrang. 

Direct na de bevrijding werd op zondag 8 april 1945 een beladen en emotionele bevrijdingsdienst gehouden in de toenmalige hervormde kerk aan de Hoofdstraat. Het bijzondere van die Bevrijdingsdienst op 8 april 1945 was, dat die spontaan door alle kerkelijke genootschapen in Vroomshoop was georganiseerd. Dat was in feite een weerspiegeling van de Tweede Wereldoorlog, waar mensen, ongeacht hun geloofsrichting, schouder aan schouder stonden. 

De Bevrijdingsdienst wordt 77 jaar later op zondagavond 10 april om 19.00 uur herbeleefd. Dat gebeurt in hetzelfde kerkgebouw, nu kerkelijk centrum Het Anker geheten, met passende muziek, liederen van onderdrukking en bevrijding, een gedicht en een overdenking. Deze bijzondere Bevrijdingsdienst staat onder auspiciën van het 4 mei comité Vroomshoop. Ook nu zal de kerk net als op 8 april 1945 oranje kleuren. De Bevrijdingsdienst wordt geleid door ds. J.A. Droogendijk en begint op zondagavond 10 april aanstaande om 19.00 uur. Vanaf 18.30 uur zijn de kerkdeuren geopend.

Er is speciale muziek voor deze Bevrijdingsdienst gecomponeerd door musicus Gezinus Veldman. Het christelijke mannenkoor Vroomshoop en de kopergroep van De Harmonie Vroomshoop werken mee, die beide worden geleid door dirigent Gezinus Veldman, die ook de piano bespeelt. Bariton en koorlid Albert Wessels treedt als solist op bij “Speeltuin” oftewel “War Child”. Muzikale thema’s uit de theaterproductie “5 april 1945” uit 2015 worden tijdens deze Bevrijdingsdienst ten gehore gebracht en met beelden via de beamer ondersteund. 

Jeannine de Jong declameert bij het lied “Drents Wichtie”. Trompettist Johan Vos werkt mee, terwijl Jan Labrijn het kerkorgel bespeelt tijdens deze bijzondere Bevrijdingsdienst.  Na afloop van de dienst is er een extra collecte voor de getroffenen van de oorlog in Oekraïne. Iedereen, jong en oud, wordt van harte uitgenodigd deze Bevrijdingsdienst bij te wonen.

het 4 mei comité Vroomshoop.