V monument

Het V-monument

Het Vredesplein met het op 12 april 1990 door Mr. J.A.M. Hendrikx, de Commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel, onthulde monument voor vrede, vrijheid en recht. Het V-monument, zoals het in de volksmond heet, symboliseert de hardheid van de oorlog met de basalten muur. De kunstenaar Kees Huigen uit Den Ham tekende voor het ontwerp. Door de werking van de stenen in het plateau, die het verzet en de vele slachtoffers van oorlog en geweld symboliseren, is een opening in de vorm van een V (vrede en vrijheid) ontstaan in de muur. Het monument is in een omarmende vorm gemaakt: de liefde is sterker dan de dood.
Het V-monument kwam tot stand door vele acties van het in 1988 opgerichte 4 mei comité Vroomshoop.
De bevolking, de middenstand en het bedrijfsleven droegen hun steentje bij.
Tijdens de onthulling van het V-monument op 12 april 1990 maakte burgemeester ing. Hans van Overbeeke van de gemeente Den Ham bekend, dat dit plein (dat nog geen naam had) de benaming ‘Vredesplein’ zou krijgen. In de directe omgeving bevonden zich de bibliotheek, de algemene begraafplaats “Rustoord” en Silentium van de begrafenisvereniging Vroomshoop-Daarlerveen: een echte plaats van rust en bezinning.

Aan de achterzijde bevindt zich een stukje uit de Berlijnse muur, dat kunstenaar Kees Huigen in november 1989 bij de historische val van de muur daar uit bikte.

De voormalige bibliotheek, die zich direct achter het V-monument van vrede, vrijheid en recht bevindt, is na de onthulling ervan meermalen benut voor lezingen, bijeenkomsten en exposities van het 4 mei comité Vroomshoop. Op dit Vredesplein werd op 4 mei 1988 een direct al door jong en oud druk bezochte de herdenking van de gevallenen gehouden, waaraan het orkest de Harmonie Vroomshoop direct al haar medewerking verleende. Dat laatste gebeurt na 32 jaar nog steeds.

De herdenkingen werden altijd door velen, zowel jong als oud bezocht, waarbij een aantal keren ook door de Canadese bevrijders van Vroomshoop en omgeving. Die werden in het kader van “Welcome again veterans” steeds gastvrij opgevangen door gastgezinnen.

Het Vredesplein was het decor van de jaarlijkse 4 mei-herdenkingen. Daarbij  spraken speciale gasten, zoals de attaché van de Poolse ambassade, oud-Canadese bevrijders, de burgemeester van het Russische en schrijfster Hanny Meijler, die tijdens de oorlogsjaren in Vroomshoop woonde.

MR_Canadese veteranen
Canadese veteranen
Hannie Meijler
Herdenking Tim Hoogland
Herdenking Tim Hoogland

Indrukwekkend was in 2008 de aanwezigheid en medewerking aan de plechtigheid van de Bravo Compagnie uit Assen, waar de in Afghanistan gesneuvelde Vroomshoper Tim Hoogland had gediend.

Het Vredesplein was ook het middelpunt  van meerdere projecten voor jeugd en jongeren. Het project “Steengoed” werd op 5 mei 2010 uitgevoerd door leerlingen van het Noordik en van de basisscholen. Uit Vroomshoop. Er werden stenen gemaakt met goede en slechte waarden. De stenen met de slechte waarden werden als dominostenen omver gegooid door een Canadese bevrijder. De stenen met goede waarden werden opgericht door de leerlingen van de scholen met daarbij een passend gedicht.

De lopers van de loopgroep de Zandstuve Vroomshoop en van de  atletiekvereniging Twenterand werden op Bevrijdingsdag op het Vredesplein meerdere malen ontvangen met het Bevrijdingsvuur, dat Wageningen was opgehaald. De muziekvereniging De Harmonie Vroomshoop verleende dan steeds haar medewerking.

Elk jaar gaat op 15 augustus de Nederlandse vlag op het Vredesplein in top. Dat herinnert aan 15 augustus 1945, toen door de capitulatie van Japan de Tweede Wereldoorlog wereldwijd werd beëindigd.

Het 4 mei comité Vroomshoop, dat als oprichters voorzitter Hendrikus Wekamp, secretaris Hans Nieboer, penningmeester Jans Becker, vicevoorzitter Joop Prins en algemeen adjunct Jan Telman kende, was medio februari 1988 op initatief van Joop Prins opgericht. Nadien kwamen er nieuwe leden bij: Rudie Drenth, Carolien Eggens (beiden bijna 20 jaar bestuurslid, Henk Hofsink en John Mulder.

Het 4 mei comité Vroomshoop is in 2020 als volgt samengesteld: Hans Nieboer, voorzitter, Gerwin Plaggenmars secretaris, Mariska Eggens, penningmeester, Floris Eising, vicevoorzitter en de bestuursleden Jeanine de Jong, algemeen adjunct en sinds 2020 bestuurslid Suzanne Ekkel.   

Suzanne Ekkel
Suzanne Ekkel
Bestuur 4 mei comite
Het 4 mei comité Vroomshoop op 5 april 2018, van links naar rechts: Hans Nieboer, voorzitter, Mariska Eggens, penningmeester, Jeanine de Jong, algemeen adjunct, Floris Eising, vicevoorzitter en Gerwin Plaggenmars, secretaris.