13_Oranjeschool

Oranjeschool

De Oranjeschool, voorheen hervormde Oranjeschool, nu PCBO-basisschool Oranjeschool op het adres Oranjestraat 28. Daar was de verzetsgroep Vroomshoop, een onderdeel van de Nederlandse Strijdkrachten (NBS) gevestigd en werden de (vermeende) NSB’ers direct na de bevrijding naartoe gebracht. Verzetsleider Frits Haselhoff voorkwam een wraakneming (bijltjesdag) op de schuldig geachte NSB’ers, die later elders werden berecht.
Verzetsleider en dominee Frits Slomp (Frits de Zwerver) uit Heemse hield in een van de klaslokalen een indrukwekkende toespraak voor de verzetsmensen in deze school waarbij kenmerkend zijn wapen op de bijbel rustte. Dat gaf het dilemma tusen het geloof met het eerbiedigen van het menselijke leven en de gewapende strijd aan.

Frits Slomp (Frits de Zwerver)

Al dan niet vermeende NSB’ers werden na hun onderbrengen in de hervormde school geregistreerd en later opgeroepen om voor de speciale rechtbank te verschijnen.

Evenals in vooral agrarische gebieden in Twente, Salland en Noordoost Overijssel waren er ook in Vroomshoop leden van de NSB, die voor het merendeel echter niet actief waren binnen die beweging. Het lijfblad “Volk en Vaderland” kreeg geen enkele weerklank binnen Vroomshoop en tijdens de oorlogsjaren gingen de verspreiders ervan zelfs op de loop om aan een woedende groep Vroomshopers te ontsnappen.

De Duitsers maakten tijdens de bezettingstijd gebruik van lagere scholen, zoals de openbare school C. en de Oranjeschool, die werden gevorderd. De Oranjeschool was tijdens 5 april 1945 en direct erna evenals café-hotel hotel Koekkoek domicilie van de verzetsgroep Vroomshoop van de NBS.

De toenmalige hervormde lagere school aan de Oranjestraat. Tijdens de oorlogsjaren woonde meester Gerrit Pot en z’n gezin ernaast (aan de noordzijde) in het meestershuis. De hervormde school is in 1930 geopend. De Oranjeschool is nu een protestants-christelijke basisschool.