25_Mans Fokkert

Over Mans Fokkert

Dit is de voormalige woning van de familie Fokkert aan de Tweede Blokweg 17 in Vroomshoop. Van hieruit is Mans Fokkert na verraad weggevoerd om bij Magdenburg dwangarbeid te verrichten. Mans is verraden, omdat iemand had gehoord dat hij zich laatdunkend over de Duitsers had uitgelaten. Mans Fokkert was toen gehuwd en vader van vier kinderen.
Hij werd verplicht tot Arbeitseinsatz als dwangarbeider en is nooit meer naar Vroomshoop teruggekeerd. Mans Fokkert
is op 40-jarige leeftijd op 14 december 1943 overleden in Magdenburg in Duitsland en is daar aanvankelijk begraven.
Na de bevrijding is Mans Fokkert herbegraven op de algemene begraafplaats Rustoord (heet nu Vroomshoop langs de Hammerweg en is bereikbaar via het Vredesplein). Op de begraafplaats Vroomshoop is een particulier oorlogsgraf van Mans Fokkert.
Een herinneringssteentje, dat op 6 april 2020 is geplaatst, markeert de woning van waaruit Mans Fokkert is weggevoerd.

Woning vroeger

Enkele documenten worden afgebeeld, waaruit blijkt dat Hermannes (Mans) Fokkert als dwangarbeider in het Duitse Magdeburg is omgekomen.
De opgegeven doodsoorzaak was vaak een dekmantel voor geheel andere oorzaken, zoals uitputting of marteling of een executie.

Een herinneringssteentje is begin april 2021 bij de voormalige woning van het gezin Fokkert aan de Tweede Blokweg in Vroomshoop geplaatst: opdat wij niet vergeten.

Mariska Eggens, penningmeester van het 4 mei comité Vroomshoop, legde op 4 mei 2020 een roos op het graf van Mans Fokkert.
Foto: © Erwin Heuver.