Joop Prins 1936 - 2016

Joop Prins

De Japanse bezetting in het voormalige Nederlands Indië tijdens de oorlogsjaren heeft de op 1 juli j.l. na een langere ziekteperiode op 80-jarige leeftijd overleden Joop Prins getekend en ook gestempeld. Hij verloor al op jonge leeftijd zijn vader door de Japanse bezetting en dat liet z’n sporen na.

Anderzijds inspireerde dit Joop Prins tot het oprichten van het 4 mei Comité Vroomshoop in zijn woonplaats in 1988. De komst van het Monument van Vrede, Vrijheid en Recht in april 1990 gaf de toenmalige docent Engels aan de lokale christelijke Mavo, de voorloper van Het Noordik, veel voldoening.

Het 4 mei comite, waarvan hij erelid was, had z’n hart, hoewel Joop Prins ook z’n sporen verdiende bij onder meer het gereformeerde kerkenwerk en bij de VVN, voorheen 3VO Twenterand geheten.

Ook na z’n verhuizing naar Wierden in 2007 bleef Joop Prins tot op het laatst van zijn leven nauw met “zijn” Vroomshoop verbonden Hij was voor kort nog als voorzitter actief van het seniorenkoor Jubilate. Een zekere mate van eigenzinnigheid en eigengereidheid kenmerkte hem ook. Wist je daar doorheen te kijken kon een warm en betrokken persoon in Joop Prins worden ontdekt, die onmiskenbaar maatschappelijke verdiensten voor Vroomshoop heeft gehad.

vriendofvriendinthumb

Vriend of vriendin worden van het V-monument?