Over het 4 mei comité Vroomshoop - vervolg -

Zij hebben zich veel inspanningen getroost om in samenwerking met o.a. de gemeente en bedrijven en burgers te komen tot de realisatie van het huidige monument voor vrede, vrijheid en recht, gelegen aan het Vredesplein in Vroomshoop.
Die actie slaagde wonderwel en in al 1990 werd het monument onthuld.

Het latere bestuur bestond uit de volgende leden: voorzitter Joop Prins, secretaris Hans Nieboer, vice-voorzitter Rudie Drenth, Carolien Eggens en Henk Hofsink.

In 2007 verliet Joop Prins het comité en werd benoemd als erelid vanwege zijn bijzondere verdiensten.
John Mulder werd nieuw lid van het 4 mei Comité Vroomshoop, terwijl Rudi Drenth secretaris werd.
Ook dit bestuur heeft zich ten doel gesteld om blijvend aandacht te vragen voor diegene die hun leven lieten voor de strijd van vrede, vrijheid en gerechtigheid, waar ook ter wereld. Tevens zal het bestuur zich steeds meer ten doel stellen om deze waarde voor het nageslacht te behouden door de jeugd te betrekken bij de herdenkingsbijeenkomsten. Op de basisscholen en op het Noordik wordt gericht aandacht besteed aan herdenken en vieren, onder meer door gebruik van de Anne Frank-krant.

Ook worden door het 4 mei-comité Vroomshoop periodiek verschillende activiteiten georganiseerd, zoals exposities of speciale bijeenkomsten.

Een interactieve website ondersteunt tevens de activiteiten van het 4 mei comité Vroomshoop.

Sinds 2008 dragen “Vrienden van het V-monument” in financiële zin bij.

Elk jaar wordt er samen met een van de adoptiescholen aandacht besteed aan de datum 5 april, de bevrijding van Vroomshoop. Bij het appartementencomplex De Puntkolk in de directe nabijheid van de Grote Puntbrug herinnert een bronzen plaquette aan de bevrijding van Vroomshoop op 5 april 1945.

Joop Prins

Joop Prins 1936 - 2016

De Japanse bezetting in het voormalige Nederlands Indië tijdens de oorlogsjaren heeft de op 1 juli j.l. na een langere ziekteperiode op 80-jarige leeftijd overleden Joop Prins getekend en ook gestempeld. Hij verloor al op jonge leeftijd zijn vader door de Japanse bezetting en dat liet z’n sporen na. Anderzijds inspireerde dit Joop Prins tot het oprichten van het 4 mei Comité Vroomshoop in zijn woonplaats in 1988. De komst van het Monument van Vrede, Vrijheid en Recht in april 1990 gaf de toenmalige docent Engels aan de lokale christelijke Mavo, de voorloper van Het Noordik, veel voldoening. Het 4 mei comite, waarvan hij erelid was, had z’n hart, hoewel Joop Prins ook z’n sporen verdiende bij onder meer het gereformeerde kerkenwerk en bij de VVN, voorheen 3VO Twenterand geheten. Ook na z’n verhuizing naar Wierden in 2007 bleef Joop Prins tot op het laatst van zijn leven nauw met “zijn” Vroomshoop verbonden Hij was voor kort nog als voorzitter actief van het seniorenkoor Jubilate. Een zekere mate van eigenzinnigheid en eigengereidheid kenmerkte hem ook. Wist je daar doorheen te kijken kon een warm en betrokken persoon in Joop Prins worden ontdekt, die onmiskenbaar maatschappelijke verdiensten voor Vroomshoop heeft gehad.

vriendofvriendinthumb

Vriend of vriendin worden van het V-monument?

Sluit Menu