09_verzetsgroep Vroomshoop

Verzetsgroep Vroomshoop

De verzetsgroep Vroomshoop van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (NBS) was direct na de bevrijding ondergebracht bij café-hotel Koekkoek, nu appartementen-complex Oranjestede geheten. Het zogeheten strijdend gedeelte van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Vroomshoop bevatte 55 leden, onder wie enkele koeriersters. Bij het zogeheten niet-strijdende gedeelte hadden zich 42 leden aangesloten van de NBS.

Op de foto staand vlnr: Wicher Vaartjes, Hendrik Veltink, Bertus Maters, Hendrik Jan Koning, Henk Davenschot, Klaas Mulder, commandant Frits Haselhoff, Roelof van Lohuizen, Sjouke Gerrits, Evert Vaartjes, Johan Rutgers, Jan Rutgers en Willy Zandman, gehurkt vlnr: Alex Drenth, Roelof Melenberg, Levert Schuurman, een onderduiker, Reindert de Jong en Hendrik Jan Ningbers.

Bij het strijdend gedeelte van de verzetsgroep Vroomshoop waren meerdere inwoners van Daarlerveen aangesloten, als ook enkele koeriersters. De verzetsgroep Vroomshoop maakte deel uit van het district Salland van de NBS. De verzetsgroep onderscheidde zich met daden van verzet en sabotage en verschillende leden ervan waren ondergedoken bij het droppingsterrein bij Stegeren. Het strijdend gedeelte van de verzetsgroep Vroomshoop kwam ook in actie bij de bevrijding van Vroomshoop, waarbij er hevige vuurgevechten met Duitse soldaten werden geleverd. Het niet-strijdend gedeelte van de verzetsgroep Vroomhoop telde 42 leden. Direct na de bevrijding van Vroomshoop op 5 april 1945 werd deze groep actief.

Daarnaast waren er de nodige onderduikadressen in Vroomshoop. Bij het onderbrengen van onderduikers op diverse adressen speelden Vroomshopers als het gereformeerde schoolhoofd Gerrit Rutgers en dokter I.J. Oskam een grote rol.

De NBS-groep was er direct na de bevrijding ook om orde en rust te bewaren in Vroomshoop en koos behalve in hotel Koekkoek haar domicilie in de Hervormde Oranjeschool aan de Oranjestraat.

Gerrit Rutgers.