Vrienden van het monument

Vriend van het Monument

Wie zijn de Vrienden van het Monument?

De Vrienden van het monument zijn degenen, die ons  een warm hart toedragen door een financiële bijdrage te doen. Deze bijdrage vragen we als 4 mei comité Vroomshoop jaarlijks aan onze Vrienden.

Welke monumenten hebben we?

Het V-monument , monument van vrede, vrijheid en recht op het Vredesplein is onthuld in april 1990. Het monument is destijds door de bevolking van Vroomshoop en behulp van lokale sponsors financieel bijeengebracht. Wij zetten ons in om dit eigen monument van de bevolking een stevig financieel fundamant te laten houden.

Op 5 april 2018 is, nabij Sluis V in Vroomshoop, langs het Zwolsekanaal het bevrijdingsreliëf onthuld. Het bevrijdingsreliëf herinnert in beeld en geluid aan de bewogen Bevrijdingsdag van Vroomshoop op 5 april 1945. Dit monument is mede opgebracht door giften van de bevolking , het bedrijfsleven en middenstand van Vroomshoop. Het bevrijdingsreliëf  is opgenomen in de Europese Liberation Route. Vrijheid geef je door!

Waarom de vrienden van het monument?

Subsidies vanuit de overheid lopen hard terug en de samenleving moet steeds vaker zelf zorg dragen voor financiering van maatschappelijke initiatieven. Daarvoor wordt in toenemende mate een beroep gedaan op lokale organisaties en op de bevolking. Gelukkig wordt het besef van lokale draagkracht steeds groter en zijn veel bedrijven en particulieren bereid de verantwoordelijkheid te dragen en te delen. Het idee achter de Vrienden van het Monument  is dat we samen veel kunnen bereiken als we de handen ineen slaan.

Het gaat niet zozeer om de hoogte van het bedrag dat iemand schenkt, maar om het feit dat zoveel mogelijk Vrienden (en Vriendinnen) van het Monument kunnen en willen bijdragen. Vele handen maken immers lichter werk en zorgen tevens voor een breder en steviger draagvlak! Zo wordt het werk van ons 4 mei comité Vroomshoop ook na 32 jaar nog steeds gesteund. Kijk voor onze activiteiten op de website www.4meicomite-vroomshoop.nl

Waar worden de bijdragen van de Vrienden van het Monument voor gebruikt?

*Voor het onderhoud aan het V-monument;

*Voor het onderhoud aan het Bevrijdingsreliëf;

*Voor de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op 4 mei;

*Voor de activiteiten op Bevrijdingsdag;

*Voor de jaarlijkse adoptie-overdracht van het V-monument tussen 2 scholen;

*Voor het doorgeven van de verhalen in boekvorm, website of lessen etc. op scholen.

 

Met uw hulp kunnen we deze actiepunten blijven uitvoeren!

Door uw bijdrage van minimaal €10.- per jaar stelt u ons in staat een financiële basis op te bouwen om dit alles mogelijk te maken. U kunt uw gift jaarlijks overmaken op NL20 RABO 0366650092 ten name van de stichting 4 mei comité Vroomshoop onder vermelding van: Vrienden van het Monument.

Bij voorbaat hartelijk dank!

Het 4 mei comité Vroomshoop.