05_woning Bramer

Woning familie Bramer tijdens de oorlogsjaren

Op deze plaats aan de toenmalige Stationsstraat (heet nu Stationslaan) woonde vanaf medio mei 1943 op nummer 10 het gezin van burgemeester Gerrit Bramer. De houten woning is inmiddels gesloopt.
De eerste burger van de gemeente Den Ham werd op 15 september 1938 als zodanig geinstalleerd. Burgemeester Bramer werd op 14 mei 1943 ontslagen door de Duitse bezetter. Hij werd vervangen door een Duitsgezinde burgemeester, tevens lid van de NSB. Overigens was de gemeenteraad van Den Ham al op 1 september 1941 op non-actief gezet door de Duitsers.
Het gezin Bramer, dat oorsponkelijk in Den Ham woonde, kreeg medio mei 1943 deze woonruimte door toedoen van de familie de Groot in Vroomshoop.
Op 6 april 1945, direct na de bevrijding van Den Ham, kon Bramer zijn werkzaamheden hervatten en zou burgemeester van de gemeente Den Ham blijven tot 1 januari 1970.
Gerrit Bramer is op 19 juli 1991 op 86-jarige leeftijd overleden.

De houten woning, Stationsstraat nummer 10

Wederopbouw direct na de oorlogsjaren

Burgemeester Bramer van de gemeente Den Ham speelde een belangrijke rol in de wederopbouw van Vroomshoop na de bevrijding. Zijn onvermoeibare inzet en lobbyen bij de Ministeries in Den Haag leverden tastbare resultaten op.

Het industrieterrein Het Linderflier kwam er, evenals een winkelcentrum. Nieuwe scholen kwamen er, zoals lagere scholen als voortgezet onderwijs en er werd geïnvesteerd in sociale woningbouw, welzijn, sport en gezondheidszorg. De komst van het Maatschappelijk Cultureel Centrum (MCC) kan ook voor een belangrijk deel op het conto van burgemeester Bramer en het college van burgemeester en wethouders worden geschreven. Nederland herrees na de Tweede Wereldoorlog en datzelfde gold voor Vroomshoop.