Graag wil ik u namens het 4 Mei comité Vroomshoop vragen om ook ‘Vriend van het 4 mei comité’ te worden. Door uw bijdrage stelt u ons in staat een financiële basis op te bouwen voor het aankomende onderhoud aan het Vredesmonument en helpt u hiermee ook om de herdenkingsplechtigheid mede mogelijk te maken.

Naast het organiseren van de dodenherdenking op 4 mei geeft het 4 mei comité ook op andere momenten invulling aan het doorgeven van onze vrijheid. Afgelopen 5 april gaf de Willibrordusschool ‘de Adoptieoverdracht van het monument’ over aan de Oranjeschool. De Oranjeschool zal dit jaar hun bijdrage leveren aan de 4 mei herdenking. Na de overdracht kijken wij jaarlijks de documentaire ‘Een ware bevrijding’ in het Punt. Voor het eerst hebben wij de groepen 8 van alle basisscholen en het Noordik uitgenodigd. Dit was een succes! Bijna alle scholen waren aanwezig. Ook dit jaar zijn wij als 4 mei comité onder de indruk van de kracht van verhalen. Er waren momenten dat je een speld kon horen vallen in een groep van ruim 100 leerlingen. Een mooi voorbeeld van hoe wij aandacht besteden aan het doorgeven van onze vrijheid aan de jeugd. Zij worden net als wij dagelijks geconfronteerd met verhalen waarbij vrijheid niet vanzelfsprekend is.

Mede op deze manier betrekken wij in samenwerking met de scholen de Vroomshoopse jeugd bij de geschiedenis van ons dorp uit de Tweede Wereldoorlog en geven wij Vrijheid door! Daarnaast blijven wij luisteren naar verhalen uit ons dorp die nog steeds na bijna 80 jaar op ons pad komen. Wij zullen ons best doen om deze verhalen te borgen voor ons nageslacht.

Komend jaar staat in het teken van de voorbereidingen voor de 80 jaar Vrijheid. We willen een breed programma mogelijk maken voor alle leeftijdsgroepen in ons dorp.

Wij hopen dat u ons ook dit jaar wilt steunen. Zodoende verzoeken wij u vriendelijk om de bijdrage ad € 10,- over te maken o.v.v. Vriend 2024 op rekening NL20RABO0366650092 van het 4 Mei Comité Vroomshoop of gebruik te maken van de QR code in dit bericht.

U kunt het bedrag aanpassen naar uw wens. Alvast bedankt!

Vrijheid geef je door!