Intense Bevrijdingsdag Vroomshoop met onthulling bevrijdingsreliëf

Het 4 mei Comité Vroomshoop werd 30 jaar geleden opgericht en vierde dat heugelijke feit met een jubileumexpositie “Geef de vrijheid door”, een filmvoorstelling en een feestelijke receptie in Het Punt.

 

Burgemeester Annelies van der Kolk feliciteerde het comité en onderstreepte de meerwaarde van de activiteiten van de 4 mei comités in de gemeente Twenterand. Voorzitter en medeoprichter Hans Nieboer van het 4 mei Comité blikte terug op drie actieve decennia, waarbij bewust meerdere projecten samen met jeugd en jongeren zijn opgepakt. De flypass van een squadron F’16 boven de grote Puntbrug op 5 april 2005 was een letterlijk hoogtepunt.

 

Afscheid werd genomen van penningmeester Carolien Eggens, die na bijna twintig jaar het stokje overgeeft aan Mariska Eggens.

 

Op de Bevrijdingsdag van Vroomshoop vond de adoptieoverdracht van het V-monument plaats tussen leerlingen van De Schakel en Nieuwoord. Dat gebeurde op het Vredesplein voor het monument van vrede, vrijheid en recht.

 

Programma 4 mei 2018

De herdenkingsplechtigheid zal beginnen om 19.30 u.

 

Vanaf 19.25 u zal er door de Harmonie koraalmuziek gespeeld worden.

Wij verzoeken belangstellenden om voor 19.30 u aanwezig te zijn.

 

Vanaf 19.30 u ziet het programma er als volgt uit:

 

- Welkomstwoord en toespraak door de heer H. Nieboer, voorzitter 4 mei Comité

- Koraalmuziek door de Harmonie

- Toespraak door mevr. Abbema, wethouder van de gemeente Twenterand

- Bijdrage door leerlingen van OBS Nieuwoord (adoptieschool)

- Koraalmuziek door de Harmonie met aansluitend de krans- en bloemlegging

- Last Post door de Harmonie

 

Om 20.00 u twee minuten stilte

 

Aansluitend wordt het Wilhelmus gezongen.

Vervolg van de bloemlegging indien niet afgerond voor 20.00 uur.

De aanwezigen hebben nu de mogelijkheid om bloemen bij het monument te leggen.

Gedicht voorgelezen door Mariska Eggens, lid van het 4 mei Comité.

 

Afsluiting en dankwoord door de heer Nieboer.

Als 4 Mei Comité Vroomshoop hopen wij weer velen van u te mogen ontmoeten tijdens deze jaarlijkse herdenking.

De volgende instanties zullen een krans c.q. bloemstuk leggen bij het monument:

 

Gemeente Twenterand

door bwethouder van Abbema

 

De gezamenlijke scholen

door leerlingen van adoptieschool

OBS Nieuwoord

 

Oranjevereniging

door leden van het bestuur van de Oranjevereniging

 

EHBO

door leden van de EHBO Vroomshoop

 

4 Mei Comité Vroomshoop

door leden van het 4 Mei Comité Vroomshoop

Thema 2018

"Verzet als voorbeeld" (Frank van Vree)

 

“Wat zou jij doen?” – is wellicht de meest gestelde vraag die leerlingen na een les over onderdrukking en verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog gesteld krijgen, soms in een spelvorm. Ook musea proberen hun bezoekers met vergelijkbare vragen tot een stellingname en identificatie te verleiden. En we zullen het onszelf ongetwijfeld ook wel eens afvragen: wat zou ik onder die omstandigheden doen? De vraag is gemakkelijk gesteld – té gemakkelijk. In de eerste plaats zijn er maar weinig mensen die openlijk durven te bekennen dat ze niet zouden helpen wanneer ze gevraagd wordt een Joods kind of een geallieerde piloot een schuilplaats te bieden. En belangrijker is, dat zo’n vraag pas écht betekenis krijgt wanneer je probeert je in te leven in de complexe omstandigheden waarin zulke besluiten genomen werden.

 

4 mei Comité Vroomshoop

Het 4 Mei Comité Vroomshoop is opgericht op 17 februari 1988 en heeft als doelstelling om bijeenkomsten (herdenkingen) te organiseren jaarlijks op 4 mei ter ere van hen die vielen in hun strijd voor vrijheid en vrede. Niet veel later was de stichting 4 mei comité Vroomshoop een feit, waarvan acte. Het eerste bestuur van deze stichting had zich ook als doel gesteld om te komen tot een nieuw herdenkingsmonument op een centrale plaats in het dorp Vroomshoop. De initiatiefnemers van het eerste uur waren Hendrikus Wekamp, Joop Prins, Hans Nieboer, Jans Becker en Jan Telman.

Huidig bestuur

Hans Nieboer

Voorzitter

Floris Eising

Secretaris

Mariska Eggens

Penningmeester

Jeanine de Jong

Algemeen bestuurslid

Gerwin Plaggenmars

Algemeen bestuurslid

Historie van het 4 mei Comité Vroomshoop

5 April 1945, een heugelijke dag in de nog betrekkelijk jonge geschiedenis van Vroomshoop.

Het is de bevrijdingsdag van Vroomshoop. 's Middags om 12 uur komen onze bevrijders over de Puntbrug Vroomshoop binnen. Het zijn de Canadezen van het A squadron van de XII Manitoba Dragoons. Het ging niet zomaar! De dappere mensen van het verzet, toen behorend bij de Binnenlandse Strijdkrachten moesten eerst nog de strijd aanbinden met een groep Duitse Fallschirmjäger. 
De Tonnendijkbrug moest het ontgelden, evenals de Geerdijkbrug. Tevens dreigden de Duitsers een vijftigtal Vroomshoopse burgers, waaronder vrouwen en kinderen, te fusilleren langs het Zwolsekanaal. Als de Canadezen naderen weten de Duitsers dat ze zich gewonnen moeten geven.

Foto's

Contact

4 mei Comité Vroomshoop

p/a de Elzen 34

7681 HE Vroomshoop

0546 - 643384

info@4meicomite-vroomshoop.nl

het boek Vroomshoop Bevrijd

Copyright 2016, 4 mei Comité Vroomshoop - Website door Buro Kordaat

4 mei Comité Vroomshoop