Programma 4 mei 2022

Herdenking in Vroomshoop

Op woensdagavond 4 mei aanstaande vindt de jaarlijkse herdenking plaats op het
Vredesplein in Vroomshoop. Als landelijk thema voor de herdenking geldt dit jaar
‘Vrijheid in verbondenheid’. Bij het monument voor vrede, vrijheid en recht begint
het orkest van de Harmonie Vroomshoop om 19.25 uur met het spelen van
koraalmuziek. Om 19.30 uur volgt het welkomst- en openingswoord door Floris
Eising, voorzitter van het 4 mei comité Vroomshoop. Wethouder Mark Paters
houdt namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Twenterand een toespraak. Dit jaar leveren de leerlingen van de adoptieschool Het
Noordik hun bijdrage aan de herdenking.

De krans- en bloemlegging ziet er als volgt uit: wethouder Mark Paters namens het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Twenterand, leerlingen
van Het Noordik namens de Vroomshoopse jeugd en de Canadese bevrijders, de
Oranjeverenging Vroomshoop, het Rode Kruis Twenterand, jongeren van de inloop
van de stichting Zorgsaam Twenterand en tot slot het 4 mei comité Vroomshoop.
Voor iedereen, die dat wil, wordt er vervolgens gelegenheid geboden om bloemen
bij het V-monument neer te leggen.

Na het luiden van de kerkklokken en het spelen van de Last Post volgen vanaf
20.00 uur de twee minuten stilte. Direct daarna worden twee coupletten van het
Wilhelmus gespeeld en gezongen. Comitélid Jeanine de Jong draagt afsluitend een
gedicht voor. Het 4 mei comité Vroomshoop verzoekt de lokale bevolking op 4 mei
vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de Nederlandse vlag halfstok te hangen.

Dodenherdenking

Opdat wij niet vergeten
Vele decennia later
Dragen mensen nog littekens op hun ziel
Dreunt oorlog door in verdere generaties
Vele decennia later
Zwijgen mensen
Vergeten mensen
Mensen leven door
Vele decennia later
Leven de gestorvenen voort in het verdriet
Getekend door de pijn van een periode vol ellende
in de hoop dat niemand dit meer hoeft mee te maken
Want het gevoel van oorlog sterft nooit.

(Daan van Bruggen)