Over het 4 mei comité Vroomshoop

Het 4 Mei Comité Vroomshoop is opgericht op 17 februari 1988 en heeft als doelstelling om bijeenkomsten (herdenkingen) te organiseren jaarlijks op 4 mei ter ere van hen die vielen in hun strijd voor vrijheid en vrede. Niet veel later was de stichting 4 mei comité Vroomshoop een feit, waarvan acte.

Het eerste bestuur van deze stichting had zich ook als doel gesteld om te komen tot een nieuw herdenkingsmonument op een centrale plaats in het dorp Vroomshoop. De initiatiefnemers van het eerste uur waren Hendrikus Wekamp, Joop Prins, Hans Nieboer, Jans Becker en Jan Telman.

Huidig bestuur van links naar rechts: Voorzitter Floris Eising, secretaris Gert Stad, Penningmeester Suzanne Ekkel en algemeen adjunct Jeanine de Jong.

Het huidige bestuur

Floris Eising

Floris Eising
voorzitter

Jeanine de Jong

Jeanine de Jong
algemeen-adjunct

Gert Stad
secretaris

Suzanne Ekkel

Suzanne Ekkel
penningmeester

Historie en tijdslijn

Een droom

In een droom liep ik een winkel binnen
Achter de toonbank stond een engel
Ik vroeg: “Wat verkoopt u hier?”
”Alles wat u maar wilt”, zei de engel.
“O”, zei ik, “Echt waar?
Ik wil graag vrede op aarde
Geen honger en armoede meer
Gezondheid en onderdak
Vrijheid en respect voor iedereen!”
“Wacht even” zei de engel
“U  begreep me verkeerd
Wij verkopen hier geen vruchten
Alleen maar zaden
Die kunt u zelf zaaien”.

Op 16 februari 1988 komen initiatiefnemer Joop Prins en zijn plaatsgenoten Jans Becker, Hans Nieboer, Jan Telman en Hendrikus Wekamp in huize Prins bijeen om het 4 mei comite Vroomshoop op te richten. Tot op dat moment kent Vroomshoop geen georganiseerde jaarlijkse dodenherdenking. Ter plekke en staande de vergadering wordt het 4 mei comité Vroomshoop opgericht. De taakverdeling is als volgt: Hendrikus Wekamp voorzitter, Joop Prins, vicevoorzitter, Hans Nieboer, secretaris, Jans Becker, penningmeester en Jan Telman, algemeen adjunct.

Al snel wordt gekozen voor een plaats van herdenking op het plein bij de oude begraafplaats aan de Hammerweg  op het plein bij Silentium en de bibliotheek. Op 4 mei 1988 vindt al de eerste opvallend goed bezochte herdenking van de gevallenen plaats, waaraan  het orkest van de Harmonie Vroomshoop meewerkt. Een eenvoudig paaltje fungeert dan nog als plaats waar de kransen en bloemen  neergelegd worden. De gemeente Den Ham is aanvankelijk voorstander van een gezamenlijke herdenkingslocatie op de nieuwe begraafplaats Dennenhof tussen Vroomshoop en Den Ham. Toch gaat het college van burgemeester en wethouders akkoord met de bewuste keuze van het 4 mei comité Vroomshoop om de dodenherdenking in het hart van het eigen dorp te situeren.

vriendofvriendinthumb

Vriend of vriendin worden van het V-monument?