75 Jaar vrijheid

Tijdens de 32ste jaarvergadering van het 4 mei comité Vroomshoop lag de focus op de activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid in 2020. Vanaf de Bevrijdingsdienst op 5 april in Kerkelijk Centrum Het Anker tot en met het vieren van Bevrijdingsdag op 5 mei 2020 bij Het Punt worden tal van activiteiten georganiseerd. Daarbij behoren een bevrijdingsontbijt, vele optredens  en de binnenkomst en het ontsteken  van het bevrijdingsvuur door de estafettelopers van de loopgroep De Zandstuve Vroomshoop op Bevrijdingsdag. Leerlingen van lokale scholen doen volop mee in het programma, zoals met het aanleveren van foto’s en gedichten over vrede en vrijheid, waarvan de winnende in etalages van Vroomshoopse winkels geplaatst worden.  Plaatselijke kunstenaars laten in d’Oale Skoele hun uitingen over dat thema zien. De theaterproductie “Oorlogswinter”  komt op 25 april naar Vroomshoop In het theater van Het Punt is op vrijdagavond 1 mei is er onder leiding van Marga Kool een speciale themabijeenkomst over 75 jaar vrijheid met een bijzondere muzikale invulling van musicus Veldman en anderen.  De Memory Route 1940-1945 Vroomshoop verbindt van 5 april tot en met 6 mei 30 markante locaties uit de Tweede Wereldoorlog. De Routegids is gratis verkrijgbaar in Het Punt. Dertig Informatieborden kunnen ter plekke bekeken worden. Via QR-code kan de achtergrondinformatie verkregen worden. Het totaalprogramma heeft de naam “Jess” meegekregen, dat verwijst naar de codenaam van de bevrijding van Vroomshoop op 5 april door de Canadese Manitoba Dragoons. Door financiële bijdragen van de gemeente Twenterand, sponsoren en door het 4 mei comité zelf en ook door de hartverwarmende inzet van vele vrijwilligers is het ambitieuze en veelzijdige programma financieel afgedekt. De 32ste jaarvergadering was meteen de laatste als zodanig voor medeoprichter en voorzitter Hans Nieboer. Floris Eising, die al vicevoorzitter was, gaat Hans per 6 mei 2020 als preses opvolgen. Suzanne Ekkel werd benoemd tot nieuw bestuurslid van het 4 mei comité Vroomshoop. Algemeen adjunct Jeanine de Jong was aftredend, maar zij besloot zich voor een nieuwe bestuursperiode van vier jaar aan het comité te verbinden.